Skip to content Skip to footer

CFO

Vedeniu účtovníctva, ekonomike a kontrolingu sa venuje viac ako 25 rokov. V spoločnosti Ryba pracovala 20 rokov, kde sa vypracovala na pozíciu ekonomického riaditeľa. Popri zamestnaní úspešne ukončila Prešovskú univerzitu, fakultu manažmentu. Jej odborné skúsenosti, analytické zručnosti a riadiace schopnosti zúročuje aj v spoločnosti BIZNISHUB, kde radí klientom ako v medziach zákona viesť správne účtovníctvo, personalistiku, vedie účtovníctvo, mzdovú oblasť a pripravuje pre nich manažérske dashboardy, ale aj mesačné reporty o hospodárskom výsledku.