Marketing

Marketing

Každá spoločnosť potrebuje propagovať svoje výrobky, služby, či budovať značku, a tým sa dostať do povedomia zákazníka. Marketing ako nástroj zefektívňovania predajného úsilia predstavuje silnú konkurenčnú výhodu na trhu. Zverte túto oblasť  do našich rúk a spoločne vašu značku posunieme správnym smerom.

Pre našich klientov vytvárame a implementujeme marketingovú stratégiu s ohľadom na produkt a firemnú kultúru. Zároveň motivujeme zákazníka, aby ukončil nákupný proces práve u vás. Prostredníctvom marketingových analýz sa uistíme, že dosiahnete najlepšie výsledky. 

Pomôžeme Vám v týchto oblastiach:

1. Marketingová stratégia
Pre lepšie pochopenie pojmu marketingová stratégia si predstavte, že  je ako kompas, ktorý vás naviguje k dosiahnutiu cieľov. Musíte si stanoviť obchodné ciele a opýtať sa ako vám ich marketing pomôže dosiahnuť. Je dôležité, aby sme spoločne identifikovali, aký message alebo benefit chcete komunikovať zákazníkom, aby si kúpili práve váš produkt. A následne to všetko zahrnúť do marketingovej stratégie

2. Marketingový plán
Komplexný marketingový plán je odrazom pevne stanovenej marketingovej stratégie. Marketingový plán popisuje všetky aktivity, ktoré budú realizované zaúčelom odprezentovania produktov a služieb na cieľovom trhu. Bude obsahovať presné informácie KTO?, ČO?, KDE?, KEDY? a AKO?  bude vykonávať. Mal by byť nastavený tak, aby sa dali dosiahnuť merateľné a dosiahnuteľné ciele.

3. Online marketing
Online marketing je dôležitou súčasťou života spoločnosti. Ak neriešite online marketing, prichádzate o zákazníkov. Vaši potencionálni spotrebitelia majú prístup k internetu na každom mieste a v každom čase. Prenos informácii je rýchly a on line marketingom oslovujete širšie publikum. Meranie výsledkov je jednoduché, spoľahlivé a v krátkom časovom horizonte si viete presne pozrieť prehľad úspešnosti online kampane. Najväčšia výhoda je, že online marketing je finančne efektívnejším riešením ako printy, rádio alebo televízia.

4. Podpora predaja
Podpora predaja predstavuje súbor motivačných nástrojov, ktoré majú presvedčiť zákazníka, aby si kúpil váš produkt a tým ukončil nákupný proces. Uskutočňuje sa na dvoch úrovniach B2B (business to business) a B2C (business to customers). Nástroje – kupóny, súťaže, vernostný program, klubová karta, woblery, stoppery, prémie, percentuálna zľava, záruka, skúšanie zadarmo, ochutnávky, merchandising...

Táto stránka využíva cookies. Pokračovaním v návšteve stránky súhlasíte s ich používaním. Kliknite tu, ak chcete zobraziť viac informácií.